CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tổng số: 12)

CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tổng số: 12)

Xây dựng mô hình trồng thâm canh Trám bằng cây ghép

Nguyễn Minh Thanh   
 Khuyến nông   
01/01/2020 01/01/2020 - 30/12/2022

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Vương Duy Hưng   
 Cấp Quốc Gia   

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia).

Bùi Thế Đồi   
 Cấp Quốc Gia   

Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăm hương chất lượng cao

Tạ Thị Phương Hoa   
 Tỉnh,Thành phố   

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen loài Dó vân nam (Aquilaria yunnanensis S.C.Huang) và Dó quả nhăn (Aquilaria rugosa K.Le-Cong & Kessler) tại một số tỉnh Đông Bắc và Tây Nguyên.

Hoàng Thị Hằng   
 Cấp Quốc Gia   

Nghiên cứu công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao dùng trong sản xuất ván nhân tạo

Trần Văn Chứ   
 Cấp Bộ (Bộ NN&PTNT)   

Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, nhân nuôi và tái thả một số loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam.

Đồng Thanh Hải   
 Cấp Bộ (Bộ NN&PTNT)   

Xác định các hệ sinh thái có đa dạng sinh học cao trong phạm vi rừng phòng hộ và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển

Kiều Thị Dương   
 Cấp Bộ (Bộ NN&PTNT)   

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường đối với rừng trồng sản xuất ở Việt Nam

Kiều Thị Dương   
 Cấp Bộ (Bộ NN&PTNT)   

Nghiên cứu công nghệ bảo quản và chế biến đồ gỗ xuất khẩu từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (Chiêu liêu nước, Sao đen, Dầu rái)

Cao Quốc An   
 Cấp Bộ (Bộ NN&PTNT)   

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ địa không gian tự động giám sát và cảnh báo sớm dịch sâu hại rừng trồng tập trung tại vùng Đông Bắc và Bắc Trung Bộ

Phùng Văn Khoa   
 Cấp Bộ (Bộ NN&PTNT)   

Lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng năm 2022 thuộc dự án Lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi năm 2022; Dự án 3, tiểu dự án 1

Nguyễn Thế Hưởng   
 Hợp đồng dịch vụ   
22/11/2022 22/11/2022 - 22/03/2023


  BÀI BÁO TẠP CHÍ KHOA HỌC (Tổng: 3)  HỘI THẢO