Hội thảo về Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển năm 2022

anhtk 30/03/2022

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã chúc mừng và biểu dương những thành tích về khoa học công nghệ và hợp tác phát triển của Nhà trường nói chung và cá nhân nói riêng trong năm vừa qua. PGSNguyễn Việt Hà nhấn mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác phát triển của Nhà trường ngày càng trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của Trường. PGS. Hàhyvọng hội nghị sẽ có những trao đổi, chia sẻ cởi mở để có thêm ý tưởng, định hướng mới nhằm cải thiện hơn nữa cơ chế của hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác phát triển nói chung và các nhóm nghiên cứu nói riêng để hoạt động này ngày càng phát triển trong năm 2019, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong nước và khu vực. Bức tranh tổng thể về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác phát triển của Nhà trường được PGS.TS. Trần Xuân Tú – Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển trình bày tại hội thảo. Về tổ chức khoa học công nghệ, bên cạnh 02 phòng thí nghiệm trọng điểm, 02 trung tâm nghiên cứu và phát triển, 31 phòng thí nghiệm/bộ môn chuyên đề, 04 phòng thí nghiệm thực hành cơ sở, 03 nhóm nghiên cứu mạnh và 02 nhóm nghiên cứu tiềm năng,năm 2018 Trường tiếp tục phát triển các đơn vị mới như Viện tiên tiến về Kỹ thuật và công nghệ, 05 phòng thí nghiệm mục tiêu cấp khoa theo các hướng nghiên cứu trọng tâm gắn liền với các chuyên ngành đào tạo, Trung tâm Hợp tác nghiên cứu và đổi mới công nghệ với Đại học Công nghệ Sydney, chính thức vận hành Xưởng Cơ khí – Tự động hóa và Xưởng Vi cơ điện tử. PGS đã khẳng định cơ cấu tổ chức đa dạng và tương đối mạnh đối với trường đại học với 178 cán bộ khoa học. Cũng trong năm 2018, Nhà trường đã tiếp nhận nhiềutrang thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo trình độ cao từ các dự án như Xưởng liên ngành Cơ khí – Vi cơ điện tử – Tự động hóa, dự án Tăng trưởng xanh, dự án Kỹ thuật máy tính, dự án các PTN chuyên đề. Về bài báo tạp chí ISI, trong những năm gần đây, nhà trường luôn duy trì số lượng công trình công bố trên 200 công trình hằng năm (trong đó có khoảng 60 công trình ISI) và đặc biệt chất lượng công trình ISI gần đây được cải thiện đáng kể với số lượng bài Q1 tăng lên. Trong năm vừa qua, nhà trường đã trao 03 Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu, 01 giải thưởng h-Index. Sinh viên trường đã giành được 02 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT, 04 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN và 05 giải thưởng khoa học công nghệ quốc tế của sinh viên. Từ năm 2015 đến nay nguồn thu hút kinh phí tăng lên cho thấy tiềm lực, uy tín của tập thể cán bộ nói chung và từng cá nhân cán bộ nói riêng trong xã hội đang cao hơn và nguồn kinh phí từ các quỹ KHCN nước ngoài tăng nhanh (năm 2018 nguồn kinh phí thu hút từ các quỹ KHCN nước ngoài đạt trên 25% tổng kinh phí hoạt động KHCN của nhà trường). Trong 5 năm vừa qua, mặc dù hoạt động khoa học công nghệ đã có sự phát triển và tiến bộ rõ rệt nhưng chưa phát triển xứng tầm và chưa thực sự bền vững; số lượng các công trình có chất lượng xuất sắc chưa nhiều, có dấu hiệu bão hòa; mối liên hệ với doanh nghiệp công nghệ chưa đủ sâu để thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng thực tiễn…

Nguồn: