Hội thảo quốc tế Quản lý rừng bền vững và thay đổi sử dụng đất – Bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ và Việt Nam

anhtk 29/11/2021

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về chính sách và bài học kinh nghiệm về Quản lý rừng bền vững và thay đổi sử dụng đất ở Hoa Kỳ và Việt Nam.

Nguồn: