Hội thảo vai trò của chi trả dịch vụ môi trường rừng trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả của covid – 19 tại Sơn La, Việt Nam

anhtk 29/11/2021

Phát biểu khai mạc hội thảo PGS. TS. Bùi Thế Đồi nhấn mạnh ảnh hưởng của PFES đối với người dân khu vực được hưởng chính sách, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới xã hội và vai trò của PFES trong việc khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh vừa qua. Hội thảo gồm có 2 phần: Phần 1 gồm có 3 bài báo cáo của các diễn giả và phần 2 là thảo luận của các đại biểu tham dự hội thảo.

Nguồn: